Upcoming Tour Dates

THE SMASHING PUMPKINS - 2018


Tickets available via http://www.smashingpumpkins.com


OCTOBER


16 - SSE Arena, London, UK.


18 - Unipol Arena, Bologna, Italy.


NOVEMBER


28 - The Sylvee, Madison, WI, USA.


30 - Aragon Ballroom, Chicago, IL, USA.


DECEMBER


1 - Stifel Theatre, St Louis, MO, USA.


2 - Brady Theatre, Tulsa, OK, USA.


4 - Sunken Garden Theatre, San Antonio, TX, USA.


6 - Rialto Theatre, Tucson, AZ, USA.


7 - Mesa Amphitheatre, Phoenix, AZ, USA.